Occurrences

Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)
Mahābhārata
Manusmṛti
Rāmāyaṇa
Kumārasaṃbhava
Ṛtusaṃhāra
Skandapurāṇa

Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)
VS, 12, 117.1 agniḥ priyeṣu dhāmasu kāmo bhūtasya bhavyasya /
Mahābhārata
MBh, 3, 154, 33.1 priyeṣu caramāṇaṃ tvāṃ na caivāpriyakāriṇam /
MBh, 4, 4, 26.2 apramatto bhaved rājñaḥ priyeṣu ca hiteṣu ca //
MBh, 12, 152, 21.1 nāmiṣeṣu prasaṅgo 'sti na priyeṣvapriyeṣu ca /
MBh, 12, 215, 6.1 akrudhyantam ahṛṣyantam apriyeṣu priyeṣu ca /
Manusmṛti
ManuS, 6, 79.1 priyeṣu sveṣu sukṛtam apriyeṣu ca duṣkṛtam /
Rāmāyaṇa
Rām, Su, 4, 14.2 priyeṣu pāneṣu ca saktabhāvā dadarśa tārā iva suprabhāvāḥ //
Kumārasaṃbhava
KumSaṃ, 5, 1.2 nininda rūpaṃ hṛdayena pārvatī priyeṣu saubhāgyaphalā hi cārutā //
Ṛtusaṃhāra
ṚtuS, Ṣaṣṭhaḥ sargaḥ, 9.2 samīpavartiṣvadhunā priyeṣu samutsukā eva bhavanti nāryaḥ //
Skandapurāṇa
SkPur, 13, 77.1 priyeṣu mānonnatamānasānāṃ suniścitānāmapi kāminīnām /