Occurrences

Mahābhārata
Matsyapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 6, 92, 50.1 suvarṇavikṛtaprāsān paṭṭiśān hemabhūṣitān /
MBh, 6, 92, 51.2 parighān paṭṭiśāṃścaiva bhiṇḍipālāṃśca māriṣa //
MBh, 7, 35, 24.1 saguḍāyomukhaprāsān sarṣṭitomarapaṭṭiśān /
MBh, 8, 14, 32.2 jātarūpamayīś carṣṭīḥ paṭṭiśān hemabhūṣitān //
MBh, 8, 16, 9.1 dhanūṃṣi bāṇān parighān asitomarapaṭṭiśān /
Matsyapurāṇa
MPur, 140, 6.1 te cāsīnpaṭṭiśāñśaktīḥ śūladaṇḍaparaśvadhān /
MPur, 150, 73.1 cakrāṇi kuṇapānprāsānbhuśuṇḍīḥ paṭṭiśānapi /