Occurrences

Rāmāyaṇa
Matsyapurāṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Su, 44, 33.1 paṭṭiśena śitāgreṇa praghasaḥ pratyapothayat /
Matsyapurāṇa
MPur, 150, 83.2 sa tena paṭṭiśenājau dhanadasya stanāntaram //
MPur, 151, 20.2 gadayā jambhadaityastu grasanaḥ paṭṭiśena tu //