Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 3, 86, 8.1 praveṇyuttarapārśve tu puṇye kaṇvāśrame tathā /
MBh, 3, 212, 23.2 veṇṇā praveṇī bhīmā ca medrathā caiva bhārata //
MBh, 15, 34, 13.1 ajināni praveṇīśca sruksruvaṃ ca mahīpatiḥ /