Occurrences

Carakasaṃhitā
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

Carakasaṃhitā
Ca, Sū., 6, 15.2 prāvārājinakauśeyapraveṇīkuthakāstṛtam //
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 3, 13.2 prāvārājinakauśeyapraveṇīkaucavāstṛtam //