Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Amarakośa

Mahābhārata
MBh, 3, 86, 8.1 praveṇyuttarapārśve tu puṇye kaṇvāśrame tathā /
MBh, 3, 212, 23.2 veṇṇā praveṇī bhīmā ca medrathā caiva bhārata //
Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 41, 34.1 na kādalī na priyakī na praveṇī na cāvikī /
Amarakośa
AKośa, 2, 363.1 veṇī praveṇī śīrṣaṇyaśirasyau viśade kace /
AKośa, 2, 509.1 praveṇyāstaraṇaṃ varṇaḥ paristomaḥ kutho dvayoḥ /