Occurrences

Mahābhārata
Liṅgapurāṇa
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Mahābhārata
MBh, 3, 81, 70.2 tatra vaitaraṇī puṇyā nadī pāpapramocanī //
MBh, 12, 256, 12.1 aśraddhā paramaṃ pāpaṃ śraddhā pāpapramocanī /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 92, 87.1 nadyeṣā varuṇā devi puṇyā pāpapramocanī /
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 5, 110.3 prathamā sarvavarṇarasasthānānugatā nāma dvitīyā sarvavyādhipramocanī nāma tṛtīyā sarvaviṣavināśanī nāma caturthī yathāsthānasthitasukhapradā nāma //