Occurrences

Mahābhārata
Liṅgapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 3, 83, 6.1 tato vaitaraṇīṃ gatvā nadīṃ pāpapramocanīm /
MBh, 3, 83, 55.2 mandākinīṃ samāsādya nadīṃ pāpapramocanīm //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 2, 51, 17.2 tāṃ vidyāṃ sampravakṣyāmi sarvapāpapramocanīm //