Occurrences

Ṛgvidhāna
Kāmasūtra

Ṛgvidhāna
RVidh, 1, 1, 3.2 prayojanāya coddiṣṭās tasmiṃs tasmin pradarśitāḥ //
Kāmasūtra
KāSū, 2, 2, 24.1 jaghanena jaghanam avapīḍya prakīryamāṇakeśahastā nakhadaśanaprahaṇanacumbanaprayojanāya tadupari laṅghayet tajjaghanopagūhanam //