Occurrences

Rāmāyaṇa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Śyainikaśāstra

Rāmāyaṇa
Rām, Su, 33, 17.1 tristhirastripralambaśca trisamastriṣu connataḥ /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 21, 37.2 pralambaḥ picchilaḥ śopho nāsayāhāram īrayan //
Śyainikaśāstra
Śyainikaśāstra, 4, 36.1 pralambaḥ kṛṣṇasaṃsthānaḥ kaṅkābhaḥ kālakaḥ smṛtaḥ /