Occurrences

Buddhacarita
Rāmāyaṇa
Bhāratamañjarī

Buddhacarita
BCar, 8, 20.1 atipraharṣādatha śokamūrchitāḥ kumārasaṃdarśanalolalocanāḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 92, 25.2 praharṣācca mahātejāḥ śīghrahastataro 'bhavat //
Rām, Yu, 102, 35.1 vismayācca praharṣācca snehācca paridevatā /
Rām, Yu, 115, 47.1 tataḥ praharṣād bharatam aṅkam āropya rāghavaḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 5, 669.1 ityuktavati kaunteye praharṣādbhujaśālinām /
BhāMañj, 16, 3.1 tāndṛṣṭvā kauśikamukhān praharṣānmadaviplutāḥ /