Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bhāgavatapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 3, 80, 124.3 praharṣeṇa ca saṃviṣṭā devadarśanakāṅkṣayā //
MBh, 3, 94, 20.2 praharṣeṇa dvijātibhyo nyavedayata bhārata //
MBh, 13, 54, 19.1 tam abhyayāt praharṣeṇa narendraḥ saha bhāryayā /
Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 33, 33.1 sa tenaiva praharṣeṇa dviguṇīkṛtavikramaḥ /
Rām, Su, 33, 77.1 atulaṃ ca gatā harṣaṃ praharṣeṇa tu jānakī /
Rām, Su, 54, 14.2 rāmadarśanaśīghreṇa praharṣeṇābhicoditaḥ //
Rām, Yu, 101, 12.2 praharṣeṇāvaruddhā sā vyājahāra na kiṃcana //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 1, 13, 5.1 pratyujjagmuḥ praharṣeṇa prāṇaṃ tanva ivāgatam /