Occurrences

Skandapurāṇa

Skandapurāṇa
SkPur, 13, 93.2 prāleyacūrṇavarṣibhyāṃ kṣipraṃ raupya ivābabhau //
SkPur, 13, 94.1 tena prāleyavarṣeṇa ghanena sa himācalaḥ /
SkPur, 13, 96.1 prāleyapaṭalacchannaiḥ śṛṅgaiḥ sa śuśubhe nagaḥ /
SkPur, 13, 98.2 prāleyadhārāḥ śaśipādagaurā gokṣīradhārā iva saṃnipetuḥ //
SkPur, 13, 121.2 śobhayāmāsa śṛṅgāṇi prāleyādreḥ samantataḥ //