Occurrences

Mahābhārata
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Daśakumāracarita
Kirātārjunīya
Matsyapurāṇa
Śatakatraya
Ṛtusaṃhāra
Bhāratamañjarī
Gītagovinda
Kathāsaritsāgara
Skandapurāṇa
Vetālapañcaviṃśatikā
Śivasūtravārtika
Kokilasaṃdeśa

Mahābhārata
MBh, 6, 48, 18.1 cañcadbahupatākena balākāvarṇavājinā /
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 5, 45.1 siṃhaśāvas tato bhūtvā cañcadvāladhikeśaraḥ /
BKŚS, 8, 5.1 sārdhaṃ makarayaṣṭyā ca cañcadraktapatākayā /
BKŚS, 10, 86.1 cañcat pradeśinīkaṃ ca pāṇim uccaiḥ prasāritam /
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 7, 5.0 tadākarṇya ka eṣa siddhaḥ kiṃ cānena kiṅkareṇa kariṣyate iti didṛkṣākrāntahṛdayaḥ kiṅkaragatayā diśā kiṃcid antaraṃ gatas taralataranarāsthiśakalaracitālaṃkārākrāntakāyaṃ dahanadagdhakāṣṭhaniṣṭhāṅgārarajaḥkṛtāṅgarāgam taḍillatākārajaṭādharam hiraṇyaretasyaraṇyacakrāndhakārarākṣase kṣaṇagṛhītanānendhanagrāsacañcadarciṣi dakṣiṇetareṇa kareṇa tilasiddhārthakādīn nirantaracaṭacaṭāyitān ākirantaṃ kaṃcid adrākṣam //
Kirātārjunīya
Kir, 15, 38.1 cāracuñcuś cirārecī cañcaccīrarucā rucaḥ /
Matsyapurāṇa
MPur, 116, 6.2 sutāṃ himavataḥ śreṣṭhāṃ cañcadvīcivirājitām //
Śatakatraya
ŚTr, 3, 1.1 cūḍottaṃsitacandracārukalikācañcacchikhābhāsvaro līlādagdhavilolakāmaśalabhaḥ śreyodaśāgre sphuran /
Ṛtusaṃhāra
ṚtuS, Tṛtīyaḥ sargaḥ, 3.1 cañcanmanojñaśapharīrasanākalāpāḥ paryantasaṃsthitasitāṇḍajapaṅktihārāḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 114.1 cañcannijaprabhāpuñjavyañjitānantavikramaḥ /
Gītagovinda
GītGov, 1, 42.1 daravidalitamallīvallicañcatparāgaprakaṭitapaṭavāsaiḥ vāsayan kānanāni /
GītGov, 4, 14.2 vilapati hasati viṣīdati roditi cañcati muñcati tāpam //
Kathāsaritsāgara
KSS, 4, 2, 175.1 babhūva cotsavastatra cañcaddyucaracāraṇaḥ /
Skandapurāṇa
SkPur, 13, 119.1 śrutvā śabdam ṛtumadakalaṃ sarvataḥ kokilānāṃ cañcatpakṣāḥ sumadhurarutaṃ nīlakaṇṭhā vineduḥ /
Vetālapañcaviṃśatikā
VetPV, Intro, 45.2 cañcaccitāgnitaḍitaṃ kālamegha ivotthitaḥ //
Śivasūtravārtika
ŚSūtraV zu ŚSūtra, 1, 6.1, 4.2 prapañcaviṣayaṃ cañcatpañcakṛtyaṃ prapañcitam //
ŚSūtraV zu ŚSūtra, 3, 43.1, 3.0 cañcatprapañcavaicitryaprakarṣakaraṇecchayā //
Kokilasaṃdeśa
KokSam, 1, 48.2 kiṃciccañcūkalitakalikāśīthubhāreṇa siñceś cañcaccillīcalanasubhagān lapsyase 'syāḥ kaṭākṣān //
KokSam, 2, 5.2 ghāsabhrāntyā gaganapadavīdīrghapānthāyamānāś cañcatprothaṃ taraṇituragāścarvituṃ prārabhante //