Occurrences

Rājanighaṇṭu

Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śālm., 21.1 khadiro bālapattraś ca khādyaḥ pattrī kṣitī kṣamā /
RājNigh, Prabh, 83.1 tālas tāladrumaḥ patrī dīrghaskandho dhvajadrumaḥ /
RājNigh, Kar., 7.1 arjakaś ca caturgaṅgā pattrī pācī ca bālakaḥ /
RājNigh, Kar., 145.1 tāpasapattraḥ pattrī pavitrako devaśekharaś caiva /
RājNigh, Kar., 162.1 gaṅgāpattrī tu pattrī syāt sugandhā gandhapattrikā /
RājNigh, Kar., 163.1 pācī marakatapattrī haritalatā haritapattrikā pattrī /
RājNigh, Siṃhādivarga, 101.1 khagavihagavihaṃgamā vihaṃgaḥ pipatiṣupattripatatripattravāhāḥ /