Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 1, 37, 4.1 pra vaḥ śardhāya ghṛṣvaye tveṣadyumnāya śuṣmiṇe /
ṚV, 4, 32, 6.2 yujo vājāya ghṛṣvaye //
ṚV, 4, 32, 9.2 indra vājāya ghṛṣvaye //
ṚV, 8, 64, 12.1 tam adya rādhase mahe cārum madāya ghṛṣvaye /
ṚV, 9, 16, 1.1 pra te sotāra oṇyo rasam madāya ghṛṣvaye /