Occurrences

Garuḍapurāṇa

Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 71, 26.2 bādhyamāneṣu vividhair deṣajātair viṣodbhavaiḥ //
GarPur, 1, 113, 63.2 vartamānena varteta na sa śokena bādhyate //
GarPur, 1, 114, 17.2 na tathā bādhate śatruḥ kṛtavairo bahiḥ sthitaḥ //