Occurrences

Lalitavistara

Lalitavistara
LalVis, 5, 77.18 na ca kasyacit sattvasya rāgo bādhate sma dveṣo vā moho vā īrṣyā vā mātsaryaṃ vā māno vā mrakṣo vā mado vā krodho vā vyāpādo vā paridāho vā /
LalVis, 6, 55.9 mātaraṃ ca na bādhate sma /
LalVis, 6, 58.5 mātaraṃ ca na bādhate sma /
LalVis, 6, 59.13 mātaraṃ ca na bādhate sma /
LalVis, 6, 61.8 na cāsyāḥ strīmāyā na śāṭhyaṃ nerṣyā na strīkleśā bādhante sma /