Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bhāgavatapurāṇa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 1, 64, 37.6 lokāyatikamukhyaiśca samantād anunāditam //
MBh, 3, 61, 37.2 patatribhir bahuvidhaiḥ samantād anunāditam //
MBh, 3, 61, 97.2 pallavāpīḍitaṃ hṛdyaṃ vihaṃgair anunāditam //
MBh, 3, 98, 15.2 saro 'vagāḍhaiḥ krīḍadbhiḥ samantād anunāditam //
MBh, 3, 98, 16.1 siṃhavyāghrair mahānādān nadadbhir anunāditam /
MBh, 3, 179, 9.1 tathā bahuvidhākārā prāvṛṇ meghānunāditā /
MBh, 5, 149, 66.2 pṛthivīṃ cāntarikṣaṃ ca sāgarāṃścānvanādayat //
MBh, 6, 91, 64.2 sādhu sādhviti nādena pṛthivīm anunādayan //
MBh, 6, 114, 84.1 sa papāta mahābāhur vasudhām anunādayan /
MBh, 7, 7, 34.1 dyāṃ dharāṃ khaṃ diśo vāri pradiśaścānunādayan /
MBh, 7, 68, 65.1 sa papāta hato rājan vasudhām anunādayan /
MBh, 8, 65, 6.1 prabhūtapadmotpalamatsyakacchapau mahāhradau pakṣigaṇānunāditau /
MBh, 9, 25, 28.2 papāta kāyaḥ sa rathād vasudhām anunādayan //
MBh, 9, 57, 45.1 sa papāta naravyāghro vasudhām anunādayan /
MBh, 11, 16, 16.1 duḥkhopahatacittābhiḥ samantād anunāditam /
MBh, 12, 29, 36.1 mahatā rathaghoṣeṇa pṛthivīm anunādayan /
MBh, 12, 87, 9.2 śūrāḍhyajanasampannaṃ brahmaghoṣānunāditam //
MBh, 12, 320, 22.2 svayaṃ pitrā svareṇoccaistrīṃllokān anunādya vai //
MBh, 12, 320, 23.2 pratyabhāṣata dharmātmā bhoḥśabdenānunādayan //
MBh, 12, 337, 37.1 atha bhūyo jagatsraṣṭā bhoḥśabdenānunādayan /
MBh, 13, 2, 77.1 svareṇa vipraḥ śaikṣeṇa trīṃl lokān anunādayan /
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 6, 8.2 ayodhyāṃ pūrayāmāsa tūryaghoṣānunāditaḥ //
Rām, Ay, 50, 10.1 mātaṃgayūthānusṛtaṃ pakṣisaṃghānunāditam /
Rām, Ay, 50, 21.2 vanottame vyālamṛgānunādite tathā vijahruḥ susukhaṃ jitendriyāḥ //
Rām, Yu, 62, 25.2 diśo daśa samudraṃ ca pṛthivīṃ cānvanādayat //
Rām, Yu, 83, 36.2 vinedur aśivaṃ gṛdhrā vāyasair anunāditāḥ //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 4, 10, 6.1 dadhmau śaṅkhaṃ bṛhadbāhuḥ khaṃ diśaścānunādayan /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 21, 40.1 apsarogaṇasaṃkīrṇe divyaśabdānunādite /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 34, 22.1 apsarogaṇasaṃkīrṇe divyaśabdānunādite /