Occurrences

Kauśikasūtra

Kauśikasūtra
KauśS, 1, 2, 20.0 pari stṛṇīhi iti sampreṣyati //
KauśS, 1, 2, 24.0 stīrṇaṃ prokṣati haviṣāṃ tvā juṣṭaṃ prokṣāmi iti //
KauśS, 1, 3, 5.0 prapadya paścāt stīrṇasya darbhān āstīrya ahe daidhiṣavyod atas tiṣṭhāny asya sadane sīda yo 'smat pākatara iti brahmāsanam anvīkṣate //
KauśS, 6, 1, 29.0 sphoṭatsu stṛtaḥ //
KauśS, 6, 1, 38.0 saṃdhāvatsu stṛtaḥ //
KauśS, 6, 2, 21.0 dvir udite stṛtaḥ //