Occurrences

Kirātārjunīya

Kirātārjunīya
Kir, 4, 30.1 sitacchadānām apadiśya dhāvatāṃ rutair amīṣāṃ grathitāḥ patatriṇām /
Kir, 8, 18.2 taruprasūnāny apadiśya sādaraṃ manodhināthasya manaḥ samādade //
Kir, 12, 44.2 bhīmaninadapihitorubhuvaḥ parito 'padiśya mṛgayāṃ pratasthire //