Occurrences

Kāmasūtra

Kāmasūtra
KāSū, 3, 4, 10.2 tatrānyāpadiṣṭaṃ sparśanam //
KāSū, 3, 4, 22.1 viditabhāvastu vyādhim apadiśyaināṃ vārtāgrahaṇārthaṃ svam udavasitam ānayet //
KāSū, 5, 6, 9.1 bahiśca rakṣibhir anyad eva kāraṇam apadiśya saṃsṛjyeta /
KāSū, 6, 3, 4.7 mitrakāryam apadiśyānyatra śete /
KāSū, 6, 3, 9.3 narmaṇi cānyam apadiśya hasati vadati tasmin kaṭākṣeṇa parijanasya prekṣaṇaṃ tāḍanaṃ ca /