Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Saundarānanda

Mahābhārata
MBh, 3, 145, 26.2 divyapuṣpopahāraiś ca sarvato 'bhivirājitam //
MBh, 3, 160, 4.2 śailarājo mahārāja mandaro 'bhivirājate //
MBh, 3, 160, 20.2 svayaṃ vibhur adīnātmā tatra hyabhivirājate //
MBh, 4, 60, 4.2 sā tasya jāmbūnadapuṣpacitrā māleva citrābhivirājate sma //
MBh, 7, 80, 20.1 varāhaḥ sindhurājasya rājato 'bhivirājate /
MBh, 12, 45, 15.1 kaustubhena uraḥsthena maṇinābhivirājitam /
MBh, 12, 331, 33.1 teṣu tatropaviṣṭeṣu sa deśo 'bhivyarājata /
MBh, 12, 331, 46.1 na tatra sūryastapati na somo 'bhivirājate /
MBh, 14, 70, 23.1 tvaṃ cādya kuruvīrāṇāṃ dharmeṇābhivirājase /
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 23, 9.2 āvṛtaṃ vadanaṃ valgu chattreṇābhivirājate //
Rām, Su, 8, 24.2 pīnāyataviśālena vakṣasābhivirājitam //
Rām, Yu, 59, 13.1 kālajihvāprakāśābhir ya eṣo 'bhivirājate /
Rām, Yu, 59, 16.1 dhvajaśṛṅgapratiṣṭhena rāhuṇābhivirājate /
Saundarānanda
SaundĀ, 4, 10.2 cikrīḍatuścābhivirejatuśca rūpaśriyānyonyamivākṣipantau //