Occurrences

Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa

Jaiminīya-Upaniṣad-Brāhmaṇa
JUB, 1, 7, 3.1 tad etad ṛcābhyanūcyate /
JUB, 1, 29, 7.2 tad etad ṛcābhyanūcyate yaḥ saptaraśmir vṛṣabhas tuviṣmān avāsṛjat sartave sapta sindhūn /
JUB, 1, 31, 11.2 tad etad ṛcābhyanūcyate //
JUB, 1, 41, 4.1 tad etad ṛcābhyanūcyate 'ditir dyaur aditir antarikṣam aditir mātā sa pitā sa putraḥ /
JUB, 1, 43, 12.1 tadv etad ṛcābhyanūcyate //
JUB, 3, 34, 7.1 tad etad ṛcābhyanūcyate //