Occurrences

Bhāratamañjarī

Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 1045.2 ko hi tadvartanādānair ātmānam avasādayet //