Occurrences

Mahābhārata
Kirātārjunīya
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Kālikāpurāṇa
Rasahṛdayatantra
Śivapurāṇa
Mugdhāvabodhinī

Mahābhārata
MBh, 12, 332, 1.3 na hi taṃ dṛṣṭavān kaścit padmayonir api svayam //
Kirātārjunīya
Kir, 5, 18.2 amum ativipinaṃ veda digvyāpinaṃ puruṣam iva paraṃ padmayoniḥ param //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 9, 36.2 padmayoniriti khyāto matpriyārthaṃ jaganmaya //
KūPur, 1, 10, 18.1 avāpya saṃjñāṃ govindāt padmayoniḥ pitāmahaḥ /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 20, 56.2 padmayoniriti hyevaṃ khyāto nāmnā bhaviṣyasi //
LiPur, 1, 22, 16.2 avāpya saṃjñāṃ govindāt padmayoniḥ pitāmahaḥ //
LiPur, 1, 36, 67.2 vārayāmāsa niśceṣṭaṃ padmayonirjagadguruḥ //
LiPur, 1, 38, 16.1 evaṃ mukhyādikān sṛṣṭvā padmayoniḥ śilāśana /
Matsyapurāṇa
MPur, 132, 10.1 ityevaṃ tridaśairuktaḥ padmayoniḥ pitāmahaḥ /
Kālikāpurāṇa
KālPur, 56, 19.2 brahmā māṃ pātu vadane padmayonir ayonijaḥ //
Rasahṛdayatantra
RHT, 19, 64.1 dātā bhuvanatritaye sraṣṭā so'pīha padmayoniriva /
Śivapurāṇa
ŚivaPur, Dharmasaṃhitā, 4, 36.1 praṇamya viṣṇuṃ manasā tamāha bhayānvito'sāvapi padmayoniḥ /
Mugdhāvabodhinī
MuA zu RHT, 19, 64.2, 10.0 ka iva padmayoniriva brahmeva //