Occurrences

Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 11, 15.2 brahmaṇaḥ padmayonitvaṃ śaṅkarasyāmitaujasaḥ //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 2, 13.2 śilādaśakrasaṃvādaḥ padmayonitvameva ca //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 182, 6.1 hṛṣṭastuṣṭaḥ śriyā sārddhaṃ padmayonisuto bhṛguḥ /