Occurrences

Mahābhārata
Liṅgapurāṇa
Śivapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 13, 71, 5.3 yathāpṛcchat padmayonim etad eva śatakratuḥ //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 38, 1.3 praṇamya bhagavānprāha padmayonimajodbhavaḥ //
LiPur, 2, 44, 2.2 pūrvaṃ viṣṇuṃ samāsādya padmayonimataḥ param //
Śivapurāṇa
ŚivaPur, Dharmasaṃhitā, 4, 33.1 pratāpya lokānakhilāṃstato'sau samāgataḥ padmayoniṃ dadarśa /