Occurrences

Mahābhārata
Liṅgapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 7, 172, 32.2 sarvāstrapratighātāya vihitaṃ padmayoninā //
MBh, 13, 17, 12.2 śṛṇu nāmasamuddeśaṃ yad uktaṃ padmayoninā //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 57, 38.1 grahādhipatye bhagavān brahmaṇā padmayoninā /