Occurrences

Bodhicaryāvatāra

Bodhicaryāvatāra
BoCA, 4, 47.2 māyaiveyamato vimuñca hṛdayatrāsaṃ bhajasvodyamaṃ prajñārthaṃ kimakāṇḍa eva narakeṣvātmānam ābādhase //
BoCA, 7, 52.2 āpadābādhate'lpāpi mano me yadi durbalam //