Occurrences

Kathāsaritsāgara

Kathāsaritsāgara
KSS, 3, 4, 2.1 prasasre ca lasannādaistasyāpūritabhūtalaiḥ /
KSS, 3, 4, 119.2 tadāgamanajānandalasatkalakalāravāḥ //
KSS, 4, 3, 53.2 atṛptasya lasadgarbhadevīvaktrendudarśane //
KSS, 5, 2, 136.1 lasaduttālavetālatālavādyaṃ viveśa tat /
KSS, 5, 3, 167.2 lasadghṛṇe ca bhūyaḥ sā dāśendratanayābravīt //