Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 54, 16.1 nūpurodghuṣṭaheleva khelaṃ gacchati bhāminī /
Rām, Ay, 74, 12.2 mattodghuṣṭadvijagaṇaḥ patākābhir alaṃkṛtaḥ //
Rām, Ki, 66, 36.2 mattadvijagaṇodghuṣṭaṃ salilotpīḍasaṃkulam //
Rām, Su, 3, 21.1 hasitodghuṣṭaninadais tūryaghoṣapuraḥsaraiḥ /
Rām, Yu, 62, 29.1 vānarodghuṣṭaghoṣaśca rākṣasānāṃ ca nisvanaḥ /