Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 13, 21.1 ācchāditās te vāsobhiḥ puṣpair gandhaiś ca bhūṣitāḥ /
Rām, Bā, 15, 11.1 śubhalakṣaṇasampannaṃ divyābharaṇabhūṣitam /
Rām, Bā, 31, 11.2 āmodaṃ paramaṃ jagmur varābharaṇabhūṣitāḥ //
Rām, Bā, 47, 5.1 bhūṣayantāv imaṃ deśaṃ candrasūryāv ivāmbaram /
Rām, Bā, 49, 20.2 bhūṣayantāv imaṃ deśaṃ candrasūryāv ivāmbaram //
Rām, Bā, 52, 17.1 hairaṇyakakṣyāgraiveyān suvarṇāṅkuśabhūṣitān /
Rām, Bā, 72, 8.2 yukte muhūrte vijaye sarvābharaṇabhūṣitaiḥ /
Rām, Ay, 3, 18.1 tasmai cābhyudyataṃ śrīmān maṇikāñcanabhūṣitam /
Rām, Ay, 9, 39.1 tavāpi kubjāḥ kubjāyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ /
Rām, Ay, 13, 8.1 candrāṃśuvikacaprakhyaṃ pāṇḍuraṃ ratnabhūṣitam /
Rām, Ay, 13, 11.1 aṣṭau kanyāś ca maṅgalyāḥ sarvābharaṇabhūṣitāḥ /
Rām, Ay, 16, 43.2 mūrchito nyapatat tasmin paryaṅke hemabhūṣite //
Rām, Ay, 23, 13.1 na tvāṃ prakṛtayaḥ sarvā śreṇīmukhyāś ca bhūṣitāḥ /
Rām, Ay, 28, 16.1 tad divyaṃ rājaśārdūlaḥ satkṛtaṃ mālyabhūṣitam /
Rām, Ay, 34, 13.1 taṃ rathaṃ rājaputrāya sūtaḥ kanakabhūṣitam /
Rām, Ay, 34, 17.2 bhūṣayāmāsa gātrāṇi tair vicitrair vibhūṣaṇaiḥ //
Rām, Ay, 66, 11.1 śūnyo 'yaṃ śayanīyas te paryaṅko hemabhūṣitaḥ /
Rām, Ay, 72, 5.2 prāgdvāre 'bhūt tadā kubjā sarvābharaṇabhūṣitā //
Rām, Ay, 74, 13.1 candanodakasaṃsikto nānākusumabhūṣitaḥ /
Rām, Ay, 85, 40.1 tenaiva ca muhūrtena divyābharaṇabhūṣitāḥ /
Rām, Ay, 93, 22.1 godhāṅgulitrair āsaktaiś citraiḥ kāñcanabhūṣitaiḥ /
Rām, Ay, 104, 21.1 adhirohārya pādābhyāṃ pāduke hemabhūṣite /
Rām, Ay, 105, 12.1 ete prayaccha saṃhṛṣṭaḥ pāduke hemabhūṣite /
Rām, Ay, 107, 14.2 yogakṣemavahe ceme pāduke hemabhūṣite /
Rām, Ay, 111, 13.1 tathā tu bhūṣitāṃ sītāṃ dadarśa vadatāṃ varaḥ /
Rām, Ār, 18, 13.1 taruṇī rūpasampannā sarvābharaṇabhūṣitā /
Rām, Ār, 21, 24.1 tatas tāñ śabalān aśvāṃs taptakāñcanabhūṣitān /
Rām, Ār, 29, 6.1 adya te bhinnakaṇṭhasya phenabudbudabhūṣitam /
Rām, Ār, 33, 6.1 kāñcanaṃ ratham āsthāya kāmagaṃ ratnabhūṣitam /
Rām, Ār, 36, 23.1 divyacandanadigdhāṅgān divyābharaṇabhūṣitān /
Rām, Ār, 42, 16.1 tato vicitrakeyūraḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Rām, Ār, 45, 27.1 pañca dāsyaḥ sahasrāṇi sarvābharaṇabhūṣitāḥ /
Rām, Ār, 50, 27.1 caraṇān nūpuraṃ bhraṣṭaṃ vaidehyā ratnabhūṣitam /
Rām, Ki, 3, 16.1 mahāpramāṇau vipulau taptahāṭakabhūṣitau /
Rām, Ki, 13, 2.1 samudyamya mahac cāpaṃ rāmaḥ kāñcanabhūṣitam /
Rām, Ki, 17, 5.1 śakradattā varā mālā kāñcanī ratnabhūṣitā /
Rām, Ki, 24, 23.2 alaṃkāraiś ca vividhair mālyair vastraiś ca bhūṣitam //
Rām, Ki, 32, 23.2 varamālyakṛtavyagrā bhūṣaṇottamabhūṣitāḥ //
Rām, Ki, 57, 15.1 taruṇī rūpasampannā sarvābharaṇabhūṣitā /
Rām, Su, 1, 183.1 dadarśa ca patann eva vividhadrumabhūṣitam /
Rām, Su, 3, 9.1 maṇisphaṭikamuktābhir maṇikuṭṭimabhūṣitaiḥ /
Rām, Su, 3, 18.2 yantrāgārastanīm ṛddhāṃ pramadām iva bhūṣitām //
Rām, Su, 3, 24.1 śuśrāva madhuraṃ gītaṃ tristhānasvarabhūṣitam /
Rām, Su, 3, 33.1 sragviṇastvanuliptāṃśca varābharaṇabhūṣitān /
Rām, Su, 3, 37.1 bhūṣitaṃ ruciradvāraṃ mattaiśca mṛgapakṣibhiḥ /
Rām, Su, 5, 4.1 rūpyakopahitaiścitraistoraṇair hemabhūṣitaiḥ /
Rām, Su, 7, 20.2 vibhūṣitāṃ maṇistambhaiḥ subahustambhabhūṣitām //
Rām, Su, 8, 1.1 tatra divyopamaṃ mukhyaṃ sphāṭikaṃ ratnabhūṣitam /
Rām, Su, 8, 8.1 krīḍitvoparataṃ rātrau varābharaṇabhūṣitam /
Rām, Su, 8, 29.1 śaśiprakāśavadanā varakuṇḍalabhūṣitāḥ /
Rām, Su, 8, 49.1 sa tāṃ dṛṣṭvā mahābāhur bhūṣitāṃ mārutātmajaḥ /
Rām, Su, 9, 6.1 aṅganānāṃ sahasreṇa bhūṣitena vibhūṣaṇaiḥ /
Rām, Su, 15, 21.1 bhūṣaṇair uttamair hīnāṃ bhartṛvātsalyabhūṣitām /
Rām, Su, 17, 1.2 rūpayauvanasampannaṃ bhūṣaṇottamabhūṣitam //
Rām, Su, 18, 35.2 kanakavimalahārabhūṣitāṅgī vihara mayā saha bhīru kānanāni //
Rām, Su, 22, 20.1 divyāṅgarāgā vaidehi divyābharaṇabhūṣitā /
Rām, Su, 54, 11.2 nānāmṛgagaṇākīrṇaṃ dhātuniṣyandabhūṣitam //
Rām, Yu, 4, 63.2 adhyārohanmahābāhuḥ śikharaṃ drumabhūṣitam //
Rām, Yu, 23, 17.2 idaṃ te matpriyaṃ vīra dhanuḥ kāñcanabhūṣitam //
Rām, Yu, 24, 23.2 rathavājigajānāṃ ca bhūṣitānāṃ ca rakṣasām //
Rām, Yu, 30, 22.1 prāsādaiśca vimānaiśca laṅkā paramabhūṣitā /
Rām, Yu, 35, 24.2 bhinnamuṣṭiparīṇāhaṃ triṇataṃ rukmabhūṣitam //
Rām, Yu, 37, 9.2 mām upasthāsyate sītā sarvābharaṇabhūṣitā //
Rām, Yu, 40, 44.2 vasāno viraje vastre divyābharaṇabhūṣitaḥ //
Rām, Yu, 48, 80.1 prakṣālya vadanaṃ hṛṣṭaḥ snātaḥ paramabhūṣitaḥ /
Rām, Yu, 53, 22.1 kāñcanāṅgadakeyūro niṣkābharaṇabhūṣitaḥ /
Rām, Yu, 57, 15.1 sa putrān sampariṣvajya bhūṣayitvā ca bhūṣaṇaiḥ /
Rām, Yu, 59, 93.1 te 'tikāyaṃ samāsādya kavace vajrabhūṣite /
Rām, Yu, 64, 3.1 hemapaṭṭaparikṣiptaṃ vajravidrumabhūṣitam /
Rām, Yu, 76, 19.1 tasya bāṇaistu vidhvastaṃ kavacaṃ hemabhūṣitam /
Rām, Yu, 85, 17.2 āyasaṃ musalaṃ ghoraṃ sarvato hemabhūṣitam //
Rām, Yu, 90, 5.1 tataḥ kāñcanacitrāṅgaḥ kiṃkiṇīśatabhūṣitaḥ /
Rām, Yu, 97, 7.1 jājvalyamānaṃ vapuṣā supuṅkhaṃ hemabhūṣitam /
Rām, Yu, 102, 7.1 divyāṅgarāgāṃ vaidehīṃ divyābharaṇabhūṣitām /
Rām, Yu, 102, 9.1 divyāṅgarāgā vaidehī divyābharaṇabhūṣitā /
Rām, Yu, 109, 25.2 bahubhir bhūṣitaṃ harmyair muktārajatasaṃnibhaiḥ //
Rām, Yu, 110, 1.1 upasthitaṃ tu taṃ dṛṣṭvā puṣpakaṃ puṣpabhūṣitam /
Rām, Yu, 115, 15.1 śukle ca vālavyajane rājārhe hemabhūṣite /
Rām, Yu, 116, 29.2 mānuṣaṃ vigrahaṃ kṛtvā sarvābharaṇabhūṣitāḥ //
Rām, Utt, 2, 22.1 bhagavaṃstanayāṃ me tvaṃ guṇaiḥ svair eva bhūṣitām /
Rām, Utt, 40, 11.3 abhipretāṃ diśaṃ prāyāt puṣpakaḥ puṣpabhūṣitaḥ //
Rām, Utt, 41, 1.1 sa visṛjya tato rāmaḥ puṣpakaṃ hemabhūṣitam /
Rām, Utt, 41, 12.1 āsane tu śubhākāre puṣpastabakabhūṣite /
Rām, Utt, 66, 6.1 iṅgitaṃ sa tu vijñāya puṣpako hemabhūṣitaḥ /
Rām, Utt, 73, 14.2 adhyārohat tad avyagraḥ puṣpakaṃ hemabhūṣitam //
Rām, Utt, 73, 16.1 svasthaḥ sa dadṛśe rāmaḥ puṣpake hemabhūṣite /