Occurrences

Kathāsaritsāgara

Kathāsaritsāgara
KSS, 2, 4, 151.2 vastrāṅgarāgapuṣpādyairātmānaṃ tairabhūṣayat //
KSS, 3, 2, 32.1 tadbhūṣitāṃ ca dṛṣṭvā tāṃ mātā padmāvatīṃ rahaḥ /
KSS, 5, 2, 139.1 adhaśca tasya rudatīṃ sadalaṃkārabhūṣitām /