Occurrences

Mahābhārata
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Harivaṃśa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Abhidhānacintāmaṇi
Kathāsaritsāgara
Rasaratnākara
Ānandakanda
Śukasaptati

Mahābhārata
MBh, 9, 45, 9.1 padmāvatī sunakṣatrā kandarā bahuyojanā /
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 5, 177.1 padmāvatī tu tāṃ pṛṣṭvā tadākhyātam avarṇayat /
BKŚS, 12, 3.1 vanditā ca vihasyāha devī padmāvatī yathā /
Harivaṃśa
HV, 28, 34.2 tathā padmāvatī caiva bhāryāḥ kṛṣṇasya tā dadau //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 2, 5, 11.2 śubhā padmāvatī nityaṃ vācā nārāyaṇeti vai //
Matsyapurāṇa
MPur, 45, 21.2 tathā padmāvatī caiva tāśca kṛṣṇāya so 'dadāt //
Abhidhānacintāmaṇi
AbhCint, 1, 46.1 naradattātha gāndhāryambikā padmāvatī tathā /
Kathāsaritsāgara
KSS, 3, 1, 20.1 tattasya kanyakāratnamasti padmāvatīti yat /
KSS, 3, 1, 117.2 padmāvatī tato devī darśyate cācirāditi //
KSS, 3, 2, 26.2 padmāvatī svabhavanaṃ viveśa bahukautukam //
KSS, 3, 2, 29.2 padmāvatī yathākāmam upacārair upācarat //
KSS, 3, 2, 33.1 ūce padmāvatī caināmatra manmandire sthitā /
KSS, 3, 2, 44.1 iti māturmukhācchrutvā padmāvatyanyarūpiṇīm /
KSS, 3, 2, 67.1 sā cābhīṣṭavaraśrutyā mudaṃ padmāvatī yayau /
KSS, 3, 2, 99.1 iti padmāvatī sā tairvijñaptā svamahattaraiḥ /
KSS, 3, 2, 109.2 padmāvatyapi tatraiva sākulā tamupāyayau //
KSS, 3, 2, 114.2 iti padmāvatī tatra jagādāmatsarāśayā //
KSS, 3, 3, 58.1 ityuktapitṛsaṃdeśaṃ dūtaṃ padmāvatī tadā /
KSS, 3, 3, 62.2 kiṃcitpadmāvatī tatsthāvutkaṇṭhāvimanā iva //
KSS, 3, 3, 169.1 na ca vāsavadattāto bhinnā padmāvatī mama /
KSS, 6, 1, 7.1 devī vāsavadattā ca rājñī padmāvatī tathā /
Rasaratnākara
RRĀ, Ras.kh., 8, 113.2 dṛṣṭvā taṃ vādayedvīraḥ samyakpadmāvatī tataḥ //
Ānandakanda
ĀK, 1, 12, 129.2 padmāvatī svayaṃ yāti hyamṛtaṃ ca dadāti ca //
Śukasaptati
Śusa, 14, 2.2 śukaḥ prāha asti padmāvatī purī /
Śusa, 23, 8.2 śuko 'bravīt asti padmāvatī purī /