Occurrences

Taittirīyabrāhmaṇa

Taittirīyabrāhmaṇa
TB, 1, 1, 10, 5.8 yad gārhapatya ājyam adhiśrayanti saṃpatnīr yājayanti /
TB, 2, 2, 3, 2.1 taṃ pūrvapakṣe yājayet /
TB, 2, 2, 3, 2.4 tam aparapakṣe yājayet /
TB, 2, 2, 5, 1.1 devā vai varuṇam ayājayan /