Occurrences

Kāvyādarśa

Kāvyādarśa
KāvĀ, 1, 20.2 yady upātteṣu sampattir ārādhayati tadvidaḥ //
KāvĀ, Dvitīyaḥ paricchedaḥ, 180.1 śabdopātte pratīte vā sādṛśye vastunor dvayoḥ /