Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 1, 47.2 pampātīre hanumatā saṃgato vānareṇa ha //
Rām, Bā, 3, 13.2 kabandhadarśanaṃ caiva pampāyāś cāpi darśanam //
Rām, Bā, 3, 14.2 vilāpaṃ caiva pampāyāṃ rāghavasya mahātmanaḥ //
Rām, Ār, 5, 16.1 pampānadīnivāsānām anumandākinīm api /
Rām, Ār, 52, 5.1 sa ca pampām atikramya laṅkām abhimukhaḥ purīm /
Rām, Ār, 68, 12.1 ṛṣyamūke girivare pampāparyantaśobhite /
Rām, Ār, 68, 16.1 sa ṛkṣarajasaḥ putraḥ pampām aṭati śaṅkitaḥ /
Rām, Ār, 69, 5.2 tataḥ puṣkariṇīṃ vīrau pampāṃ nāma gamiṣyathaḥ //
Rām, Ār, 69, 7.2 valgusvarā nikūjanti pampāsalilagocarāḥ //
Rām, Ār, 69, 9.2 pampāyām iṣubhir matsyāṃs tatra rāma varān hatān //
Rām, Ār, 69, 11.1 bhṛśaṃ te khādato matsyān pampāyāḥ puṣpasaṃcaye /
Rām, Ār, 69, 13.3 rūpānvitāṃś ca pampāyāṃ drakṣyasi tvaṃ narottama //
Rām, Ār, 69, 14.2 śītodakaṃ ca pampāyāṃ dṛṣṭvā śokaṃ vihāsyasi //
Rām, Ār, 69, 21.1 tatas tad rāma pampāyās tīram āśritya paścimam /
Rām, Ār, 69, 24.1 ṛṣyamūkas tu pampāyāḥ purastāt puṣpitadrumaḥ /
Rām, Ār, 69, 27.2 krīḍatāṃ rāma pampāyāṃ mataṃgāraṇyavāsinām //
Rām, Ār, 70, 1.1 tau kabandhena taṃ mārgaṃ pampāyā darśitaṃ vane /
Rām, Ār, 70, 3.2 pampāyāḥ paścimaṃ tīraṃ rāghavāv upatasthatuḥ //
Rām, Ār, 70, 4.1 tau puṣkariṇyāḥ pampāyās tīram āsādya paścimam /
Rām, Ār, 70, 13.2 tavārthe puruṣavyāghra pampāyās tīrasambhavam //
Rām, Ār, 71, 6.2 tad āgaccha gamiṣyāvaḥ pampāṃ tāṃ priyadarśanām //
Rām, Ār, 71, 10.2 ājagāma tataḥ pampāṃ lakṣmaṇena sahābhibhūḥ //
Rām, Ār, 71, 14.2 viveśa nalinīṃ pampāṃ paṅkajaiś ca samāvṛtām //
Rām, Ār, 71, 20.1 sa tāṃ dṛṣṭvā tataḥ pampāṃ rāmaḥ saumitriṇā saha /
Rām, Ār, 71, 26.2 dadarśa pampāṃ śubhadarśakānanām anekanānāvidhapakṣisaṃkulām //
Rām, Ki, 1, 3.1 saumitre paśya pampāyāḥ kānanaṃ śubhadarśanam /
Rām, Ki, 1, 27.1 saumitre paśya pampāyāś citrāsu vanarājiṣu /
Rām, Ki, 1, 28.2 haṃsakāraṇḍavākīrṇā pampā saugandhikāyutā //
Rām, Ki, 1, 32.1 saumitre paśya pampāyā dakṣiṇe girisānuni /
Rām, Ki, 1, 35.1 pampātīraruhāś ceme saṃsaktā madhugandhinaḥ /
Rām, Ki, 1, 44.2 adhikaṃ śobhate pampā vikūjadbhir vihaṃgamaiḥ //
Rām, Ki, 1, 47.2 avekṣata śivāṃ pampāṃ ramyavārivahāṃ śubhām //
Rām, Ki, 3, 5.2 pampātīraruhān vṛkṣān vīkṣamāṇau samantataḥ //
Rām, Ki, 4, 4.1 kimarthaṃ tvaṃ vanaṃ ghoraṃ pampākānanamaṇḍitam /
Rām, Yu, 111, 17.1 eṣā sā dṛśyate pampā nalinī citrakānanā /
Rām, Yu, 112, 11.1 kabandhadarśanaṃ caiva pampābhigamanaṃ tathā /