Occurrences

Rāmāyaṇa
Agnipurāṇa
Matsyapurāṇa
Narasiṃhapurāṇa
Rasārṇava
Ānandakanda

Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 1, 47.2 pampātīre hanumatā saṃgato vānareṇa ha //
Rām, Ār, 5, 16.1 pampānadīnivāsānām anumandākinīm api /
Rām, Ār, 68, 12.1 ṛṣyamūke girivare pampāparyantaśobhite /
Rām, Ār, 69, 7.2 valgusvarā nikūjanti pampāsalilagocarāḥ //
Rām, Ki, 1, 35.1 pampātīraruhāś ceme saṃsaktā madhugandhinaḥ /
Rām, Ki, 3, 5.2 pampātīraruhān vṛkṣān vīkṣamāṇau samantataḥ //
Rām, Ki, 4, 4.1 kimarthaṃ tvaṃ vanaṃ ghoraṃ pampākānanamaṇḍitam /
Rām, Yu, 112, 11.1 kabandhadarśanaṃ caiva pampābhigamanaṃ tathā /
Agnipurāṇa
AgniPur, 8, 1.2 rāmaḥ pampāsaro gatvā śocan sa śarvarīṃ tataḥ /
Matsyapurāṇa
MPur, 22, 49.1 bhadratīrthaṃ ca vikhyātaṃ pampātīrthaṃ ca śāśvatam /
Narasiṃhapurāṇa
NarasiṃPur, 1, 7.1 kaumāraparvate ye ca ye ca pampānivāsinaḥ /
Rasārṇava
RArṇ, 12, 286.1 kiṣkindhyāparvate ramye pampātīre tṛṇodakam /
Ānandakanda
ĀK, 1, 23, 488.2 kiṣkindhe parvate ramye pampātīre kṣaṇodakam //