Occurrences

Rasārṇava

Rasārṇava
RArṇ, 11, 159.1 bhakṣayitvā palaikaṃ tu dānavo baladarpitaḥ /
RArṇ, 11, 161.2 tena śūlena nihato dānavo baladarpitaḥ //
RArṇ, 18, 44.2 aṣṭāśīti sahasrāṇi yoginyo baladarpitāḥ /