Occurrences

Mahābhārata
Manusmṛti
Rāmāyaṇa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Nāradasmṛti
Suśrutasaṃhitā
Varāhapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Viṣṇusmṛti
Bhāratamañjarī
Hitopadeśa
Kathāsaritsāgara
Rasendracintāmaṇi
Rasārṇava
Ānandakanda
Gokarṇapurāṇasāraḥ
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
Sātvatatantra

Mahābhārata
MBh, 1, 25, 19.2 parasparadveṣaratau pramāṇabaladarpitau //
MBh, 1, 96, 53.1 tayoḥ pāṇiṃ gṛhītvā sa rūpayauvanadarpitaḥ /
MBh, 1, 104, 9.41 mantradānena yasya tvam avalepena darpitā /
MBh, 1, 151, 1.42 yāvan na dṛśyate rakṣo bakastu baladarpitaḥ /
MBh, 1, 209, 2.1 rūpeṇa vayasā caiva kandarpeṇa ca darpitāḥ /
MBh, 2, 16, 12.1 akṣauhiṇīnāṃ tisṛṇām āsīt samaradarpitaḥ /
MBh, 2, 20, 18.2 māgadhair vipulaiḥ sainyair bāhulyabaladarpitaiḥ //
MBh, 2, 40, 23.3 tvāṃ samāhvayate vīra govindavaradarpitaḥ //
MBh, 2, 71, 13.2 bāhū darśayamāno hi bāhudraviṇadarpitaḥ /
MBh, 3, 12, 55.1 duryodhananikārācca bāhuvīryācca darpitaḥ /
MBh, 3, 40, 23.1 doṣān svān nārhase 'nyasmai vaktuṃ svabaladarpitaḥ /
MBh, 3, 100, 14.1 kecid atra maheṣvāsāḥ śūrāḥ paramadarpitāḥ /
MBh, 3, 104, 8.1 tasya bhārye tvabhavatāṃ rūpayauvanadarpite /
MBh, 3, 104, 14.1 ṣaṣṭiḥ putrasahasrāṇi śūrāḥ samaradarpitāḥ /
MBh, 3, 154, 54.1 abhihatya ca bhūyas tāvanyonyaṃ baladarpitau /
MBh, 3, 175, 2.1 paulastyaṃ ya āhvayad yuddhe dhanadaṃ baladarpitaḥ /
MBh, 3, 179, 8.2 mattāḥ paripatanti sma dardurāś caiva darpitāḥ //
MBh, 3, 188, 33.1 arakṣitāro lubdhāś ca mānāhaṃkāradarpitāḥ /
MBh, 4, 14, 14.1 kīcakaśca sukeśānte mūḍho madanadarpitaḥ /
MBh, 4, 21, 27.1 taṃ sūtaputraṃ kaunteya kīcakaṃ madadarpitam /
MBh, 5, 12, 26.2 darpito balavāṃścāpi nahuṣo varasaṃśrayāt //
MBh, 5, 17, 7.3 svargād bhraṣṭo durācāro nahuṣo baladarpitaḥ //
MBh, 5, 70, 3.1 tvāṃ hi mādhava saṃśritya nirbhayā mohadarpitam /
MBh, 5, 90, 17.1 anupāsitavṛddhatvācchriyā mohācca darpitaḥ /
MBh, 5, 147, 11.1 ye cainam anvavartanta bhrātaro baladarpitam /
MBh, 5, 155, 11.1 nāmṛṣyata purā yo 'sau svabāhubaladarpitaḥ /
MBh, 6, 86, 38.2 abhyavartata tān sarvān saubalān baladarpitaḥ //
MBh, 6, 92, 21.2 sṛkkiṇī vilihan vīraḥ śārdūla iva darpitaḥ //
MBh, 6, 101, 9.1 darpitānāṃ suvegānāṃ balasthānāṃ patākinām /
MBh, 7, 41, 1.2 bālam atyantasukhinam avāryabaladarpitam /
MBh, 7, 122, 75.1 dārukeṇa samāyuktaṃ svabāhubaladarpitaḥ /
MBh, 8, 24, 29.2 viceruḥ svena kāmena varadānena darpitāḥ //
MBh, 8, 28, 17.2 ucchiṣṭadarpitaḥ kāko bahūnāṃ dūrapātinām //
MBh, 8, 28, 49.2 ucchiṣṭadarpito haṃsa manye ''tmānaṃ suparṇavat /
MBh, 12, 276, 26.2 guṇavattaram ātmānaṃ svena mānena darpitāḥ //
MBh, 12, 337, 31.1 avaśyam eva taiḥ sarvair varadānena darpitaiḥ /
MBh, 13, 84, 48.2 asurastārako nāma brahmaṇo varadarpitaḥ /
MBh, 14, 29, 3.1 sa kadācit samudrānte vicaran baladarpitaḥ /
Manusmṛti
ManuS, 8, 371.1 bhartāraṃ laṅghayed yā tu strī jñātiguṇadarpitā /
Rāmāyaṇa
Rām, Ki, 41, 28.2 abhigarjanti satataṃ tena śabdena darpitāḥ //
Rām, Ki, 44, 15.1 ity ekaikaṃ tadā tatra vānarā baladarpitāḥ /
Rām, Su, 39, 3.2 na bhedasādhyā baladarpitā janāḥ parākramastveṣa mameha rocate //
Rām, Su, 45, 20.1 sa bālabhāvād yudhi vīryadarpitaḥ pravṛddhamanyuḥ kṣatajopamekṣaṇaḥ /
Rām, Su, 47, 12.1 upopaviṣṭaṃ rakṣobhiścaturbhir baladarpitaiḥ /
Rām, Su, 57, 8.1 acintayantī vaidehī rāvaṇaṃ baladarpitam /
Rām, Su, 60, 22.1 vṛkṣasthāṃśca talasthāṃśca vānarān baladarpitān /
Rām, Yu, 4, 34.1 evaṃ te hariśārdūlā gacchanto baladarpitāḥ /
Rām, Yu, 4, 61.1 vṛkṣebhyo 'nye tu kapayo nardanto madhudarpitāḥ /
Rām, Yu, 19, 14.2 iti saṃcintya manasā puraiṣa baladarpitaḥ //
Rām, Yu, 77, 12.2 hatāḥ sarve samāgamya rākṣasā baladarpitāḥ //
Rām, Utt, 5, 40.2 surān sahendrān ṛṣināgadānavān babādhire te balavīryadarpitāḥ //
Rām, Utt, 6, 6.1 iti te rākṣasā deva varadānena darpitāḥ /
Rām, Utt, 6, 18.1 sukeśaṃ rākṣasaṃ jāne īśāna varadarpitam /
Rām, Utt, 17, 12.1 dātum icchati dharmātmā tacchrutvā baladarpitaḥ /
Rām, Utt, 22, 40.2 yanmayā yanna hantavyo rākṣaso varadarpitaḥ //
Rām, Utt, 34, 2.2 rāvaṇastaṃ samāsādya yuddhe hvayati darpitaḥ //
Rām, Utt, 34, 18.2 prayatnavantau tat karma īhatur baladarpitau //
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 5, 17.2 digdhāhatān darpitasarpadaṣṭāṃs te sādhayantyañjananasyalepaiḥ //
AHS, Utt., 40, 36.1 dravyairevaṃvidhaistasmād darpitaḥ pramadāṃ vrajet /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 11, 158.2 mahendrabhaginī mānyā vareṇyā varadarpitā //
KūPur, 1, 15, 30.2 hiraṇyakaśipurnāma brahmaṇo varadarpitaḥ /
KūPur, 1, 23, 23.1 samudyamya tadā śūlaṃ praveṣṭuṃ baladarpitaḥ /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 63, 28.1 danuḥ putraśataṃ lebhe kaśyapād baladarpitam /
LiPur, 1, 92, 80.1 vyāghrarūpaṃ samāsthāya nihato darpito balī /
LiPur, 1, 92, 82.1 strīvadhyau darpitau dṛṣṭvā tvayaiva nihatau raṇe /
LiPur, 1, 98, 140.1 darpahā darpito dṛptaḥ sarvartuparivartakaḥ /
Matsyapurāṇa
MPur, 6, 16.1 danuḥ putraśataṃ lebhe kaśyapād baladarpitam /
MPur, 24, 46.1 tato bṛhaspatiḥ śakramakarodbaladarpitam /
MPur, 130, 28.1 tadāsurairdarpitavairimardanair janārdanaiḥ śailakarīndrasaṃnibhaiḥ /
MPur, 135, 28.1 darpitānāṃ tataścaiṣāṃ darpitānām ivāgnīnām /
MPur, 135, 28.1 darpitānāṃ tataścaiṣāṃ darpitānām ivāgnīnām /
MPur, 135, 72.1 yathā vanaṃ darpitakuñjarādhipā yathā nabhaḥ sāmbudharaṃ divākaraḥ /
MPur, 136, 41.1 balavānbhāsi pramatha darpito bhāsi dānava /
MPur, 148, 31.2 babhāṣe sacivāndaityaḥ prabhūtavaradarpitaḥ //
MPur, 161, 24.2 hiraṇyakaśipurdaityo varadānena darpitaḥ //
MPur, 161, 33.1 eṣo'haṃ sagaṇaṃ daityaṃ varadānena darpitam /
MPur, 163, 4.2 mahāgrāhamukhāścānye dānavā baladarpitāḥ //
Nāradasmṛti
NāSmṛ, 2, 14, 1.1 sahasā kriyate karma yat kiṃcid baladarpitaiḥ /
Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 6, 23.1 darpitā dhvāṅkṣakhaḍgāhvamahiṣorabhrakuñjarāḥ /
Su, Ka., 3, 18.2 akarodasuro vighnaṃ kaiṭabho nāma darpitaḥ //
Varāhapurāṇa
VarPur, 27, 1.3 sa devān vaśamāninye brahmaṇo varadarpitaḥ //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 1, 17, 2.2 trailokyaṃ vaśam āninye brahmaṇo varadarpitaḥ //
ViPur, 1, 17, 6.1 jitvā tribhuvanaṃ sarvaṃ trailokyaiśvaryadarpitaḥ /
Viṣṇusmṛti
ViSmṛ, 86, 20.1 śṛṅgeṇollikhate bhūmiṃ yatra kvacana darpitaḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 145.2 sudhāṃ bhrāmyanmahācakrāṃ jahāra baladarpitaḥ //
Hitopadeśa
Hitop, 3, 119.6 kaṃ śrīr na darpayati kaṃ na nihanti mṛtyuḥ /
Kathāsaritsāgara
KSS, 3, 6, 64.1 kaṃ darpayāmīti madājjātamātro jagāda ca /
Rasendracintāmaṇi
RCint, 8, 28.4 sa pañcaśaradarpito mṛgadṛśāṃ bhaved vallabhaḥ //
Rasārṇava
RArṇ, 11, 159.1 bhakṣayitvā palaikaṃ tu dānavo baladarpitaḥ /
RArṇ, 11, 161.2 tena śūlena nihato dānavo baladarpitaḥ //
RArṇ, 18, 44.2 aṣṭāśīti sahasrāṇi yoginyo baladarpitāḥ /
Ānandakanda
ĀK, 1, 6, 72.1 aṣṭāśītisahasrāṇi yoginyo madadarpitāḥ /
Gokarṇapurāṇasāraḥ
GokPurS, 9, 81.1 rāvaṇādyā varaṃ labdhvā aiśvaryabaladarpitāḥ /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 26, 11.2 bāṇo nāma mahāvīryo dānavo baladarpitaḥ /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 26, 27.1 asti ghoro mahāvīryo dānavo baladarpitaḥ /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 26, 65.2 rakṣitaṃ ghorarūpaiśca dānavairbaladarpitaiḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 28, 64.1 evamanye 'pi ye keciddānavā baladarpitāḥ /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 35, 5.1 tāvaddhindhyagirer madhye dānavo baladarpitaḥ /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 45, 4.2 āsītpurā mahāvīryo dānavo baladarpitaḥ /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 67, 3.1 āsītpurā mahāvīryo dānavo baladarpitaḥ /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 67, 30.2 nātyajaddevapṛṣṭhaṃ tu dānavo baladarpitaḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 109, 5.1 tataḥ kṛtvā svanaṃ ghoraṃ dānavo baladarpitaḥ /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 120, 1.3 hiraṇyakaśipurdaityo dānavo baladarpitaḥ //
Sātvatatantra
SātT, 2, 59.2 kiṃ vānyadarpitabhayaṃ khalu kālavegaiḥ sākṣān mahāsukhasamudragatāntarāṇām //