Occurrences

Śārṅgadharasaṃhitā

Śārṅgadharasaṃhitā
ŚdhSaṃh, 2, 12, 49.2 māṣaikaṃ parṇakhaṇḍena bhakṣayennāśayejjvaram //
ŚdhSaṃh, 2, 12, 140.2 ādhmānaṃ malaviṣṭambhānudāvartaṃ ca nāśayet //
ŚdhSaṃh, 2, 12, 188.2 vicarcikāṃ dadrukuṣṭhaṃ vātaraktaṃ ca nāśayet //
ŚdhSaṃh, 2, 12, 221.2 asādhyaṃ nāśayecchūlaṃ raso'yaṃ gajakesarī //