Occurrences

Kathāsaritsāgara

Kathāsaritsāgara
KSS, 1, 1, 39.1 sa ca dakṣamakhastena manyunā nāśito mayā /
KSS, 1, 4, 120.1 tasmānnāśaya yuktyainamiti mantre mayodite /
KSS, 3, 4, 134.2 tannāśayatha kiṃ grāmānanyonyamasahiṣṇavaḥ //
KSS, 5, 3, 23.2 apade naśyatā tāvad dāśendro 'pyeṣa nāśitaḥ //