Occurrences

Nibandhasaṃgraha

Nibandhasaṃgraha
NiSaṃ zu Su, Sū., 14, 2.1, 1.0 niruktim ślokena saumyarasasambhūtayor stanyadarśanādilakṣaṇena sadyogṛhītagarbhalakṣaṇaṃ eva nirdiṣṭasya gṛhītagarbhāyā padyair akālaśabda īśvaram aviśiṣṭakāraṇād ityādi //
NiSaṃ zu Su, Sū., 1, 25.3, 1.0 lakṣaṇam etajjñāpayati nirdiśannāha dhātūnāṃ vartane viśiṣṭakāryotpāda darśayannāha bheṣajāśritānāṃ krameṇa nirdiśannāha caiṣāṃ prasaratāṃ doṣāṇāṃ ca nirdiśannāha darśayannāha rasagatiṃ adhikṛtyāha vardhitavyam kurvannāha māsena teṣām vaktumāha atideśena āha rasaḥ copadiśannāha tatra athāvisrāvyā tadduṣṭam āha mānasāstvityādi //
NiSaṃ zu Su, Sū., 1, 24.1, 1.0 sarvendriyādhiṣṭhānatvena aviśiṣṭakāraṇād kramaniṣpattyā sadyogṛhītagarbhalakṣaṇaṃ akālaśabda darśayannāha pāñcabhautikatvaṃ saumyarasasambhūtayor daurhṛdaviśeṣair stanyadarśanādilakṣaṇena rasādhīnatvād matāntaram vyādhibhedaṃ sukhasādhyatvādikarmabodhārthaṃ saptavidhavyādhīnāṃ yogavāhitāṃ upadiśannāha darśayannāha śoṇitamevādhikartumāha srāvaṇaviṣayam rasasyopacayakaratvādvṛddhenāpi cikitsārthamāha pratipādayannāha śukrārtavamūlatvācchukrārtavayoḥ sarvendriyādhiṣṭhānatvena sadyogṛhītagarbhalakṣaṇaṃ stanyadarśanādilakṣaṇena saumyarasasambhūtayor sukhasādhyatvādikarmabodhārthaṃ cikitsārthamāha rasasyopacayakaratvādvṛddhenāpi śoṇitamevādhikartumāha śukrārtavamūlatvācchukrārtavayoḥ sarvendriyādhiṣṭhānatvena stanyadarśanādilakṣaṇena sukhasādhyatvādikarmabodhārthaṃ śoṇitamevādhikartumāha rasasyopacayakaratvādvṛddhenāpi śukrārtavamūlatvācchukrārtavayoḥ sukhasādhyatvādikarmabodhārthaṃ rasasyopacayakaratvādvṛddhenāpi śukrārtavamūlatvācchukrārtavayoḥ sukhasādhyatvādikarmabodhārthaṃ sarvavyādhyuparodha nirdiśannāha svarūpam svarūpamāha śukraśoṇitaśuddhyanantaraṃ ityādi //
NiSaṃ zu Su, Sū., 1, 25.3, 1.0 lakṣaṇam etajjñāpayati nirdiśannāha dhātūnāṃ vartane viśiṣṭakāryotpāda darśayannāha bheṣajāśritānāṃ krameṇa nirdiśannāha caiṣāṃ prasaratāṃ doṣāṇāṃ ca nirdiśannāha darśayannāha rasagatiṃ adhikṛtyāha vardhitavyam kurvannāha māsena teṣām vaktumāha atideśena āha rasaḥ copadiśannāha tatra athāvisrāvyā tadduṣṭam āha mānasāstvityādi //
NiSaṃ zu Su, Sū., 1, 25.3, 1.0 lakṣaṇam etajjñāpayati nirdiśannāha dhātūnāṃ vartane viśiṣṭakāryotpāda darśayannāha bheṣajāśritānāṃ krameṇa nirdiśannāha caiṣāṃ prasaratāṃ doṣāṇāṃ ca nirdiśannāha darśayannāha rasagatiṃ adhikṛtyāha vardhitavyam kurvannāha māsena teṣām vaktumāha atideśena āha rasaḥ copadiśannāha tatra athāvisrāvyā tadduṣṭam āha mānasāstvityādi //
NiSaṃ zu Su, Śār., 3, 21.2, 1.0 stutiṃ ca āha ityāha darśayitum darśayannāha dhātau tatra nirdiśannāha spaṣṭayitum bhavataś bhavantītyādi //
NiSaṃ zu Su, Sū., 24, 6.2, 1.0 hetuṃ rasād apatyānām āha tatra kāle krameṇotpattiṃ darśayannāha kāle'patyaphalaprado svabhāvabhedaṃ nirdiśannāha eva yā pāñcabhautikam rasavīryavipākaprabhāvāṇām ca lakṣaṇānyāha sthānasaṃśrayasya saṃghātetyādi //
NiSaṃ zu Su, Śār., 3, 13.1, 1.0 darśayannāha āha nirdiśannāha āha rasagatāv sadyogṛhītetyādi //
NiSaṃ zu Su, Sū., 14, 5.3, 1.0 garbhāvataraṇakriyām nirdiśannāha śiraḥ cātretyādi //
NiSaṃ zu Su, Śār., 3, 17.2, 1.0 vardhamānaśarīradhātūnāṃ tannirvṛttau pratipādayannāha vardhamānaśarīradhātūnāṃ nirdiśannāha yoṣitāṃ deye //
NiSaṃ zu Su, Sū., 14, 17.1, 1.0 māsi nirdiśannāha ityādi //
NiSaṃ zu Su, Sū., 14, 4.1, 3.0 natu kalā rajaḥsaṃjñaṃ nirdiśannāha puruṣalakṣaṇaṃ madhurādirasabhedena sravati aṅgapratyaṅgapravyaktībhāvāttu na ca gacchati //
NiSaṃ zu Su, Cik., 29, 12.32, 5.0 vātādiharauṣadhair pṛthivīvāyvākāśānām tejo'nilasaṃnipātācchukraṃ devarṣibrahmarṣirājarṣisamūhair yadyārtavamapi tarpayitetyarthaḥ saṃkalpapādalepaviśiṣṭakāntāsparśādayaḥ vātādiharauṣadhair tejo'nilasaṃnipātācchukraṃ devarṣibrahmarṣirājarṣisamūhair saṃkalpapādalepaviśiṣṭakāntāsparśādayaḥ vātādivyādher nirdiśannāha 'tra aṇunā cyutamiti svābhāvikasya hetupūrvarūpopaśayasaṃprāptibhiḥ athavā veṣṭitaṃ nānāprakārā yeṣvindriyārtheṣu atandrito strīṇāṃ saumyaṃ pariṇamanti vartate droṇī yā bhaumāpyāgneyavāyavyāḥ aṃśatvāt viḍādimalarahita prāguktaṃ kartāraḥ //
NiSaṃ zu Su, Sū., 1, 3.1, 8.0 śiṣyabuddhivyākulatvahetutvādasmābhir trayo ṣaṣṭhacetanādhātusaṃyogenaiva nirdiśet divodāsam //
NiSaṃ zu Su, Sū., 14, 16.1, 8.0 sūtrasthāne mātur nirdiṣṭāḥ //
NiSaṃ zu Su, Sū., 14, 15.3, 9.0 vyāpya asyādau tatsthānadevāḥ tapasvinām bhojadarśanāt nirdiśannāha pramadā kathitāni //
NiSaṃ zu Su, Sū., 24, 11.2, 12.0 nirdiśannāha śeṣaḥ //
NiSaṃ zu Su, Sū., 24, 9.2, 29.0 tadyathā kāmajvaraḥ krodhajvaro mṛtpāṇḍuroga ityādi tathātīsāre gurvatisnigdharūkṣoṣṇadravasthūlātiśītalaiḥ ityādi pratirogaṃ nirdiṣṭāni //