Occurrences

Rājanighaṇṭu

Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 143.1 cuñcuś ca vijalā cañcuḥ kalabhī vīrapattrikā /
RājNigh, Siṃhādivarga, 135.1 eteṣu cañcucaraṇeṣvaruṇeṣu rājahaṃso'pi dhūsaratareṣu ca mallikākṣaḥ /