Occurrences

Suśrutasaṃhitā

Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 46, 356.1 tadeva śūlikāprotamaṅgāraparipācitam /