Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 50, 21.2 akṣauhiṇīparivṛtaḥ paricakrāma medinīm //
Rām, Ay, 31, 7.2 dāraiḥ parivṛtaḥ sarvair draṣṭum icchāmi rāghavam //
Rām, Ay, 44, 10.2 vṛddhaiḥ parivṛto 'mātyair jñātibhiś cāpy upāgataḥ //
Rām, Ay, 70, 19.2 nagarān niryayus tatra vṛddhaiḥ parivṛtās tadā //
Rām, Ār, 11, 19.1 tataḥ śiṣyaiḥ parivṛto munir apy abhiniṣpatat /
Rām, Ār, 24, 10.1 sa taiḥ parivṛto ghorai rāghavo rakṣasāṃ gaṇaiḥ /
Rām, Ār, 42, 9.2 mṛgaiḥ parivṛto vanyair adūrāt pratyadṛśyata //
Rām, Ki, 1, 17.1 śikhinībhiḥ parivṛtā mayūrā girisānuṣu /
Rām, Ki, 14, 3.2 parivāraiḥ parivṛto nādair bhindann ivāmbaram //
Rām, Ki, 37, 29.2 svaiḥ svaiḥ parivṛtāḥ sainyair vartante pathi rāghava //
Rām, Ki, 38, 14.1 koṭīsahasrair daśabhiḥ śrīmān parivṛtas tadā /
Rām, Ki, 38, 29.2 pratyadṛśyata koṭibhyāṃ dvābhyāṃ parivṛto balī //
Rām, Su, 7, 38.1 sa ca tābhiḥ parivṛtaḥ śuśubhe rākṣasādhipaḥ /
Rām, Su, 9, 9.1 sa rākṣasendraḥ śuśubhe tābhiḥ parivṛtaḥ svayam /
Rām, Su, 15, 24.2 tābhiḥ parivṛtāṃ tatra sagrahām iva rohiṇīm //
Rām, Su, 16, 23.1 tābhiḥ parivṛto rājā surūpābhir mahāyaśāḥ /
Rām, Su, 18, 1.1 sa tāṃ parivṛtāṃ dīnāṃ nirānandāṃ tapasvinīm /
Rām, Su, 35, 50.1 taistvaṃ parivṛtaḥ śūraiḥ śūlamudgarapāṇibhiḥ /
Rām, Su, 40, 31.1 sa taiḥ parivṛtaḥ śūraiḥ sarvataḥ sa mahābalaḥ /
Rām, Su, 47, 12.2 kṛtsnaiḥ parivṛtaṃ lokaṃ caturbhir iva sāgaraiḥ //
Rām, Su, 57, 7.1 rākṣasībhiḥ parivṛtā śokasaṃtāpakarśitā /
Rām, Su, 57, 7.2 meghalekhāparivṛtā candralekheva niṣprabhā //
Rām, Yu, 4, 21.2 vāraṇābhiśca haribhir yayau parivṛtastadā //
Rām, Yu, 36, 6.2 yūthapaistaiḥ parivṛtau bāṣpavyākulalocanaiḥ //
Rām, Yu, 47, 30.2 bhūtaiḥ parivṛtastīkṣṇair dehavadbhir ivāntakaḥ //
Rām, Yu, 53, 16.2 sainyaiḥ parivṛto gaccha śūlamudgalapāṇibhiḥ //
Rām, Yu, 53, 18.1 tasmāt paramadurdharṣaiḥ sainyaiḥ parivṛto vraja /
Rām, Yu, 64, 23.1 parigṛhya ca bāhubhyāṃ parivṛtya śirodharām /
Rām, Yu, 77, 5.1 rākṣasaistaiḥ parivṛtaḥ sa tadā tu vibhīṣaṇaḥ /
Rām, Yu, 77, 18.2 parivavrur bhayaṃ tyaktvā tam anekavidhāyudhāḥ //
Rām, Utt, 23, 24.1 te tu vīryaguṇopetā balaiḥ parivṛtāḥ svakaiḥ /
Rām, Utt, 24, 34.1 sa taiḥ sarvaiḥ parivṛto rākṣasair ghoradarśanaiḥ /
Rām, Utt, 28, 20.1 rāvaṇistvatha saṃhṛṣṭo balaiḥ parivṛtaḥ svakaiḥ /
Rām, Utt, 32, 24.1 sa tatra strīparivṛtaṃ vāśitābhir iva dvipam /
Rām, Utt, 79, 5.2 tābhiḥ parivṛtā strībhir ye 'sya pūrvaṃ padānugāḥ //
Rām, Utt, 89, 11.2 putrapautraiḥ parivṛtā kāladharmam upāgamat //
Rām, Utt, 100, 2.2 sarvaiḥ parivṛto devair ṛṣibhiśca mahātmabhiḥ //