Occurrences

Matsyapurāṇa

Matsyapurāṇa
MPur, 47, 53.2 jayankolāhale sarvāndevaiḥ parivṛto vṛṣā //
MPur, 78, 10.2 apsarobhiḥ parivṛtastato yāti parāṃ gatim //
MPur, 113, 43.1 sa tu meruḥ parivṛto bhuvanairbhūtabhāvanaiḥ /
MPur, 118, 72.2 śailavāṭaiḥ parivṛtamagamyaṃ manujaiḥ sadā //
MPur, 122, 45.2 nadījalaiḥ parivṛtaḥ parvataścābhrasaṃnibhaiḥ //
MPur, 126, 36.1 gacchatyasāvanudinaṃ parivṛtya raśmīndevānpitṝṃśca manujāṃśca sutarpayanvai /
MPur, 126, 54.1 devaiḥ parivṛtaḥ somaḥ pitṛbhiḥ saha gacchati /
MPur, 144, 53.2 sa tadā taiḥ parivṛto mlecchānsarvān nijaghnivān //
MPur, 148, 25.2 parivavruḥ sahasrākṣaṃ divi devagaṇā yathā //
MPur, 148, 28.1 parivavrurguṇākīrṇā niśchidrāḥ sarva eva hi /
MPur, 161, 70.1 strīsahasraiḥ parivṛto vicitrābharaṇāmbaraḥ /
MPur, 163, 28.2 svatejasā parivṛto divākara ivābabhau //
MPur, 174, 10.2 kṛtsnaḥ parivṛto merurbhāskarasyeva tejasā //