Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 55, 3.2 cintayāmāsa gomāyoḥ svareṇa pariśaṅkitaḥ //
Rām, Ār, 55, 10.3 ājagāma janasthānaṃ rāghavaḥ pariśaṅkitaḥ //
Rām, Su, 32, 9.2 tathā tathā rāvaṇaṃ sā taṃ sītā pariśaṅkate //
Rām, Yu, 104, 7.1 pṛthak strīṇāṃ pracāreṇa jātiṃ tvaṃ pariśaṅkase /