Occurrences

Garuḍapurāṇa

Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 113, 42.1 na prahṛṣyati saṃmānairnāvamānaiḥ prakupyati /
GarPur, 1, 143, 36.2 etacchrutvā prakupito dīpayāmāsa pucchakam //
GarPur, 1, 146, 16.2 grīṣmāhorātrabhuktyante prakupyati samīraṇaḥ //
GarPur, 1, 163, 3.1 prakopanaiḥ prakupitā viśeṣeṇa vidāhibhiḥ /
GarPur, 1, 168, 7.2 kaphapradoṣo bhukte ca vasante ca prakupyati //